Một vài ví dụ... Blog

Có thể bạn băn khoăn: "làm oép miễn phí bằng blogger liệu có đẹp, nhìn có bằng những oép được thuê làm bởi những Cty chuyên nghiệp ?"
Đúng là khi sử dụng dịch vụ miễn phí, thì sẽ bị một số hạn chế... Tuy nhiên làm oép với Blogger vẫn có thể cho ra một oép nhìn chẳng hề thua kém ai, một số ví dụ oép làm bằng Blogger:
- Liệu bạn bỏ tiền đi thuê làm đã chắc cho ra được một sản phẩm như vậy ?
Tất nhiên là để có thể cho ra một blog như vậy cũng không phải là đơn giản như những mẫu giao diện có sẵn mà blogger cung cấp - Để làm được như vậy, bạn cần có chút kiến thức về lập trình: HTML, CSS, Javascript...., phải sử dụng mẫu giao diện khác và tùy chỉnh cho phù hợp (có thể miễn phí, nhưng cũng có những mẫu giao diện cho blog bán giá khá cao)

Còn nếu không biết lập trình, với những mẫu giao diện sẵn có trên blogger cũng đủ đáp ứng được nhu cầu làm các website quy mô nhỏ và đơn giản.
Bạn có thể tải một số mẫu giao diện miễn phí ở oép này (cũng làm bằng blogger): vnBtheme

No comments:

Post a Comment